ALPIS i UKC RS u prevenciji zavisnosti od igara na sreću

Asocijacija legalnih priređivača igara na sreću (ALPIS), među kojima su kompanije “Mozzart”, “Meridian” i “Premier”, u saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom Republike Srpske počela je obuku zaposlenih u kompanijama članicama u cilju prepoznavanja i reagovanja na prve simptome eventualne zavisnosti od igara na sreću.

Postavljajući društvenu odgovornost u fokus rada, kompanije članice prate svjetske standarde i daju doprinos u prevenciji zavisnosti. Do sada je više od 200 zaposlenih u kompanijama članicama ALPIS-a prošlo obuku stručnjaka iz Odeljenja za liječenje bolesti zavisnosti UKC RS, predvođenih dr Nerom Zivlak-Radulović.

“Suština ovog projekta je edukacija zaposlenih u mjestima gdje se priređuju igre na sreću i njihovo upoznavanje sa problemom patološke zavisnosti od igara na sreću. S obzirom na nizak nivo informisanosti cjelokupnog društva o činjenici da je ova zavisnost bolest koja ima hronični recidivirajući tok i da su osobe koje imaju problem visoko stigmatizovane, važno je širiti informacije o načinu gdje i od koga mogu dobiti pomoć. Bitno je da ukažemo na granicu kada se sa igre prelazi na patologiju i da je to moguće prepoznati i spriječiti”, istakla je Zivlak-Radulovićeva.

Kako je maloljetnim licima, kao jednoj od najranjivijih skupina, zakonom zabranjen ulaz u objekte gdje se priređuju igre na sreću i učestvovanje u njima, poseban naglasak u toku obuke stavljen je na savremene naučne i kliničke spoznaje o mogućem uticaju igara na sreću na maloljetnike, njihovu učestalost i uvođenje potrebnih standarda zaštite. Istovremeno sa pokretanjem obuke zaposlenih, obezbijeđeni su promotivni posteri i flajeri koji ukazuju na rizike stvaranja zavisnosti i načine prevencije. Promotivni materijali će nakon obuke biti izloženi u više od 250 poslovnica članica Udruženja.

ALPIS će nastaviti praksu edukacije po gradovima RS, tako da će do kraja ove godine oko 350 zaposlenih dobiti uvjerenja, a obaveza je da i svi novoprimljeni radnici takođe prođu obuku. Značaj edukacije je upravo u tome da se zavisnost od igara na sreću suzbija u nastajanju, ali i podiže društvena svijest o mogućim rizicima koje sa sobom nosi patološko igranje na sreću.

“Značaj obuke je u tome da svi zaposleni mogu lako da prepoznaju čak i prve simptome zavisnosti od igara na sreću. Igrači ponekad nisu svjesni da imaju problem ili ne znaju kome se mogu obratiti za pomoć. Ponosni smo što je država prepoznala naše napore i što zajedno radimo na prevenciji ovog problema”, objasnio je direktor ALPIS-a Milutin Ćosić.

24.10.2018.

By ALPIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *