Kompanija Mozzart svakodnevno, kroz brojne donacije i sponzorstva, pruža podršku svim segmentima društva. Do sada su podržali i brojne obrazovne ustanove, a ovaj put donacija je stigla na adresu Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Na inicijativu studenta doktorskih studija, uz podršku rukovodstva ovog fakulteta, obratili su se kompaniji Mozzart za donaciju uređaja fluorometar, a pozitivan odgovor ih je oduševio.

“Ja sam bio inicijator nabavke ovog uređaja, profesor je to pozdravio kao dobru ideju, a dobio sam i pisma preporuke. Tada smo uputili molbu za donaciju i veoma smo zahvalni što nam je kompanija Mozzart izašla u susret”, kaže Radoš Zelenbabić, student doktorskih studija Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Donirani uređaj prvo će koristiti Radoš za potrebe svog naučno- istraživačkog rada u okviru izrade doktorske teze. Fluorometar će mu služiti za ispitivanje herbicida čiji se mehanizam zasniva na inhibiciji fotosinteze i to pri mjerenju sadržaja hlorofila u biljkama i fotosintetski aktivne radijacije. Uređaj će biti od velike koristi Fakultetu i studentima koji će moći da ga koriste- kako na vježbama, tako i u praktičnoj nastavi na terenu.

Cilj je da im uređaj pomogne pri otkrivanju efekata herbicida koji se ne mogu uočiti golim okom radi eventualne mogućnosti smanjivanja ili utvrđivanja minimalnih efektivnih doza. Sve to rade kako bi spriječili kontaminacije okoline ili neželjene efekte koje herbicidi mogu izazvati. Želja im je da pronađu način da se nominalna doza herbicida smanji ili zamijeni drugom supstancom, koja nema karakter herbicida, a da se zadrži potrebna efikasnost. Time bi postigli ekološku i ekonomsku korist.  

Poljoprivredni fakultet je veoma dobro opremljen, ima veliki broj laboratorija sa kvalitetnom naučnom opremom. Ovaj uređaj će koristiti u laboratoriji za analitiku i ekotoksikologiju pesticida i herbologiju i njime su dodatno opremili kabinet, što predstavnicima Fakulteta mnogo znači.

“Ovom prilikom bih se zahvalio kompaniji Mozzart što nam je izašla u susret i omogućila nabavku uređaja koji je za nas veliki dar i koji će nam mnogo značiti, ne samo izradu doktorata kolege Radoša, već i za redovnu naučno-istraživačku aktivnost i druge radove studenata. Mogućnosti ovog uređaja zaista su velike, a, ako istraživač ima ideja, onda fluorometar može da iskoristi na brojne načine”, kaže prof. dr Siniša Mitrić sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

NN, novembar ’22

By AB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *