Kontakt

Naša kancelarija se nalazi na adresi Gundulićeva 76, Banja Luka, 78000.

Za sve što je potrebno možete kontaktirati direktora udruženja

mail: asocijacija@alpisbl.org