O nama

Asocijacija legalnih priređivača igara na sreću (ALPIS) osnovana je u aprilu 2013. godine sa ciljem da se unaprijede ukupni standardi poslovanja u toj industriji u našoj zemlji, da se poveća svijest o potrebi kvalitetnog društveno odgovornog poslovanja i da Asocijacija као kredibilan partner i sagovornik sarađuje sa državnim organima u domenu normativnog uređenja oblasti igara na sreću.

Jedan od veoma važnih ciljeva Asocijacije jeste i nastojanje da se predstavljanjem stvarnog stanja i činjenicama spriječe bezrazložne kritike koje u javnosti nerijetko industriju igara na sreću prikazuju u negativnom svjetlu, a posredno i sve zaposlene u toj industriji.

Jedan od ciljeva Asocijacije je zaštita opšteg društvenog interesa i slobodne konkurencije na predmetnom tržištu kao i zabrane bilo kakve vrste monopola i nelojalne konkurencije, uz potpuno poštovanje važećih zakona Republike Srpske.

Zahvaljujući reprezentativnom tržišnom učešću i kvalitetnom radu, Asocijacija je nedugo po osnivanju prepoznata kao relevantan sagovornik nadležnih državnih organa i skupštinskih odbora u kreiranju normativnih rješenja u oblasti igara na sreću u Republici Srpskoj.

U skladu sa društvenom odgovornošću svojih članica, Asocijacija je u saradnji sa Univerzitetskim centrom Banja Luka pokrenula projekat “Moguće je prekinuti” u okviru kojeg će svi zaposleni u kompanijama – članicama proći edukaciju u prepoznavanju simptoma zavisnosti od igara na sreću. Edukacija je u toku, a svim zaposlenima koji je završe uručuju se, u skladu sa međunarodnim standardima, individualni sertifikati. Takođe, sertifikati će se nalaziti i u svim kompanijskim poslovnicima čije je osoblje završilo pomenutu edukaciju. Projekat “Moguće je prekinuti” prati i adekvatan promo materijal – posteri I brošure koji se nalaze u svim poslovnicama kompanija koje su naše članice.