O nama

Asocijacija legalnih priređivača igara na sreću (ALPIS) osnovana je u aprilu 2013. godine sa ciljem da se unaprijede ukupni standardi poslovanja u toj industriji u našoj zemlji, da se poveća svijest o potrebi kvalitetnog društveno odgovornog poslovanja i da Asocijacija као kredibilan partner i sagovornik sarađuje sa državnim organima u domenu normativnog uređenja oblasti igara na sreću.

Jedan od veoma važnih ciljeva Asocijacije jeste i nastojanje da se predstavljanjem stvarnog stanja i činjenicama spriječe bezrazložne kritike koje u javnosti nerijetko industriju igara na sreću prikazuju u negativnom svjetlu, a posredno i sve zaposlene u toj industriji.

Jedan od ciljeva Asocijacije je zaštita opšteg društvenog interesa i slobodne konkurencije na predmetnom tržištu kao i zabrane bilo kakve vrste monopola i nelojalne konkurencije, uz potpuno poštovanje važećih zakona Republike Srpske.

Zahvaljujući reprezentativnom tržišnom učešću i kvalitetnom radu, Asocijacija je nedugo po osnivanju prepoznata kao relevantan sagovornik nadležnih državnih organa i skupštinskih odbora u kreiranju normativnih rješenja u oblasti igara na sreću u Republici Srpskoj.

U skladu sa društvenom odgovornošću svojih članica, Asocijacija je u saradnji sa Univerzitetskim centrom Banja Luka pokrenula projekat “Moguće je prekinuti” u okviru kojeg će svi zaposleni u kompanijama – članicama proći edukaciju u prepoznavanju simptoma zavisnosti od igara na sreću. Edukacija je u toku, a svim zaposlenima koji je završe uručuju se, u skladu sa međunarodnim standardima, individualni sertifikati. Takođe, sertifikati će se nalaziti i u svim kompanijskim poslovnicima čije je osoblje završilo pomenutu edukaciju. Projekat “Moguće je prekinuti” prati i adekvatan promo materijal – posteri I brošure koji se nalaze u svim poslovnicama kompanija koje su naše članice.

KLAÐENJE KAO PROBLEM
Nikada se nemojte kockati/kladiti iznad novčanog iznosa koji ste prethodno za to odredili.
Bez obzira na to da li dobijate ili gubite, obavezno prestanite da se kockate/kladite kada dođete do iznosa koji ste prethodno odredili za ulog u igri.
Nikada nemojte da se kockate/kladite ukoliko vas to finansijski iscrpljuje. Ako Vam porodica daje primjedbe, vjerovatno ste u problemu.
Nikada se nemojte kockati/kladiti ako se zbog svog kockanja/klađenja morate zadužiti, odnosno nikada sa pozajmljenim novcem.
Nikada se nemojte kockati/kladiti sa novcem koji ste namjeravali da potrošite na nešto drugo (npr. poklon za dijete, stanarinu, popravke itd.).
Ako primijetite da se kockate da bi smanjili stres, znajte da ste u problemima.
Kockanje/klađenje nikada nemojte koristiti kako biste prevladali neugodna osjećanja.
Nikada se nemojte kockati/kladiti ako zbog toga morate zapostaviti ili se odreći društvenih i/ili poslovnih aktivnosti.
Ako počnete učestalo da se kockate, napravite pauzu.
Ako imate osjećaj da više nemate kontrolu nad svojim igranjem igara na sreću, obratite se odgovarajućem savjetovalištu.
Zadržite kontrolu nad svojim ponašanjem i nemojte dopustiti da Vaše ponašanje kontroliše Vas!
Ukoliko poznajete osobu za koju smatrate da ima problem sa klađenjem i mislite da je potrebno da joj se onemogući pristup sajtu Mozzartbet.ba molim Vas da nas o tome obavjestite pismenim ili elektronskim putem. U Vašoj poruci je neophodno da nam dostavite Vaše identifikujuće podatke, kao i podatke osobe za koju zahtjevate isključenje.

OGRANIČAVANJE IZNOSA UPLATE I GUBITKA
Pismenim ili elektronskim putem možete odrediti najviši iznos koji možete uplatiti, odnosno odrediti najviši iznos gubitka koji možete pretrpeti u određenom vremenskom periodu. U poruci je neophodno da kompaniji članici ALPIS-a dostavite Vaše identifikujuće podatke, kao i da naznačite da li želite da ograničite iznos gubitka ili uplate tiketa, kao i period (npr. dnevni, nedjeljni ili mjesečni) na koji se Vaš zahtjev odnosi.

ZABRANA PRISTUPA SISTEMU
Pismenim putem ili elektronskim putem možete zatražiti zabranu pristupa sistemu (samoisključenje) na određeni vremenski period, a Vaš zahtjev morate potvrditi u roku od 3 dana. U poruci je neophodno da kompaniji članici ALPIS-a dostavite Vaše identifikujuće podatke i period (npr. nedjelju dana) na koji se Vaš zahtjev odnosi.

DA LI IMATE PROBLEM SA KOCKANJEM/KLAĐENJEM?
Molimo Vas da popunite samostalno upitnik i iskreno odgovorite na narednih 11 pitanja:
1. Morate li ponekad da se obavezno kockate/kladite, i ako to prvobitno uopšte niste namjeravali/željeli?
2. Jeste li već jednom pokušali da prestanete sa kockanjem/klađenjem i niste uspjeli?
3. Jeste li češće zbog kockanja/klađenja propustili sastanke/dogovore?
4. Kockate li/kladite li se prvenstveno kada vam je dosadno / kada ste pod stresom / kada ste tužni?
5. Imate li novčanih problema zbog svojih izdataka za kockanje/klađenje?
6. Imate li problema u porodici zbog svojih izdataka za kockanje/klađenje?
7. Kada mislite na kockanje/klađenje, osjećate li telesne simptome, kao što su npr. ubrzani rad srca, vlažni dlanovi, „žmarci“?
8. Patite li zbog svog igranja na sreću?
9. Mislite li da ste provalili sistem igranja odnosno da možete da predvidite rezultate klađenja?
10. Bavite li se u mislima često kombinacijama brojeva, dobicima, vraćanjem izgubljenog novca odnosno mogućnostima klađenja, rezultatima klađenja i sportskim rezultatima?
11. Pokušavate li da sakrijete svoju strast prema kockanju/klađenju?

Ako ste na jedno ili više pitanja odgovorili sa „Da“ trebalo bi da razmislite o svom kockanju, odnosno klađenju. Obratite se Univerzitetsko kliničkom centru Republike Srpske, Klinika za psihijatriju, Odjeljenje za bolesti zavisnosti. Anonimnost je zagarantovana.
Adresa: Ul. Mačvanska 17, 78 000 Banja Luka
Telefon: + 387 51 434 281
Faks: +387 51 434 677
Url: www.kc-bl.com