Dan Iliovici

Dan Iliovici je profesionalac sa bogatim iskustvom u industriji igara na sreću. Potpredsjednik je Rumunskog udruženja priređivača igara na sreću i Fondacije za odgovorno priređivanje igara na sreću Rumunije. Tokom dugogodišnje karijere, Iliovic je stekao uvid u to šta je potrebno da bi industrija bila bezbjednija.

P: Dan, radiš na zanimljivom tržištu i posvetio si značajan trud i dio svoje karijere da pomogneš Rumuniji da održi standarde odgovornog priređivanja igara na sreću. Možete li nam reći da li je, prema Vašem iskustvu, država stvorila okvir koji može poslužiti kao primjer drugim jurisdikcijama?

Nažalost, nemam baš dobar primjer za dobru regulativu o odgovornom priređivanju igara na sreću. Vjerujem u saradnju, diskusiju između svih zainteresovanih strana: operatera, regulatora, masovnih medija, kako bi se postigli najbolji ciljevi odgovornog priređivanja – edukacija, prevencija i efikasan tretman štete u vezi sa kockanjem.

P: Radili ste na brojnim projektima odgovornog priređivanja igara na sreću sa idejom da industriju učinite transparentnijom. U Vašem desetogodišnjem iskustvu, šta se promijenilo u pogledu odgovornog priređivanja?

Sve je više operatera koji shvataju da odgovorno priređivanje igara na sreću mora biti ključni dio njihovog poslovanja. Ovo takođe može promijeniti opštu percepciju javnosti o igrama na sreću. U Rumuniji smo osnovali Udruženje za odgovorno priređivanje igara na sreću, koje u potpunosti finansiraju operateri, bilo direktno ili preko glavnih industrijskih udruženja, ROMBET, Romslot i rumunskih kladionica. Imamo jak edukativni program za mlade, a nedavno smo dodali i program obuke za osoblje operatera koji je u direktnom kontaktu sa igračima.

Takođe postoji onlajn ćaskanje 24/7 i besplatna telefonska linija za pomoć sa specijalizovanim psiholozima. Za teže slučajeve nudimo besplatne preglede i tretmane.

P: Budućnost odgovornog priređivanja igara na sreću– da li se približavamo budućnosti u kojoj će igrači biti zaštićeni, a zavisnost o kockanju eliminisana?

Po mom mišljenju, potpuno eliminisanje zavisnosti nije moguće. A to ima mnogo uzroka. Međutim, jaki programi prevencije i edukacije, sa dobrim mjerljivim efektima, trebalo bi da pomognu u držanju problema zavisnosti pod kontrolom.

Uravnotežen regulatorni okvir je takođe ključni aspekt. Zabrana reklamiranja ili, još gore, zabrana nekih oblika priređivanja igara na sreću nikako nije pravi način. Ilegalno tržište, neregulisani operateri su uvijek problem. Trebalo bi da imamo izbalansiranu regulativu, koja bi trebalo da bude privlačnija za operatere i igrače od odlaska u sivu zonu.

Saradnja, dogovori između regulatora, političara, operatera, igrača, medija, treba da se u obzir uzmu sve perspektive kada se raspravlja o zakonima.

By ALPIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *