Kontakt

Naša kancelarija se nalazi na adresi Gundulićeva 76, Banja Luka, 78000.

Za sve što je potrebno možete kontaktirati direktora udruženja

Adriana Basara tel: +387 66 713 491, mail: asocijacija@alpisbl.org