Asocijacija legalnih priređivača igara na sreću i ove godine je posjetila Belgrade Future Gaming, kako bi saznala najnovija dostignuća u oblasti igara na sreću. To je ujedno bio i povod za sastanak direktora regionalnih udruženja priređivača igara na sreću koju je predvodio UPIS RS na čelu sa direktorom, Radetom Karanom.

U potpunosti zaživio društveno odgovorni projekat Udruženja UPIS

Udruženje priređivača igara na sreću Srbije – UPIS još prije 12 godina pokrenulo je projekat prevencije bolesti zavisnosti od igara na sreću pod nazivom „Moguće je prekinuti“, u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti iz Drajzerove. Ovaj svojevrsni „mini-jubilej“ obilježen je na Sajmu igara na sreću Belgrade Future Gaming (31. maj i 1. jun). Na UPIS-ovom štandu na ovogodišnjem Sajmu igara na sreću sa ponosom ističu činjenicu da je ovaj projekat postao i dio Zakona o igrama na sreću i kao takav obavezan za sve priređivače, što je puna statisfaskcija društveno odgovornog kao i sveukupnog rada ovog Udruženja.

Glavni cilj projekta je edukacija zaposlenih za rano uočavanje i blagovremeno sprečavanje pojavnih oblika patološke zavisnosti od igara na sreću u samom njenom nastajanju. Program je do sada završilo više od 7.000 zaposlenih iz svih kompanija članica.

Poput kolega iz Udruženja u Beogradu, i ALPIS je prije nekoliko godina pokrenuo sličnu saradnju sa Univerzitetsko-kliničkim centrom RS i ona se odvija u kontinuitetu.

Ovaj po svemu jedinstveni društveno odgovorni projekat ima dvojaki karakter: informativni, koji podrazumijeva postere i flajere na uplatnim mjestima svih kompanija članica ALPIS sa ranim upozorenjima igračima od rizika javljanja bolesti zavisnosti i upućivanjem da u slučaju problema pomoć potraže u Klinici za psihijatriju; i edukativni, koji se ogleda u obavezi da svi zaposleni kod priređivača igara na sreću koji dolaze u kontakt sa igračima budu edukovani i sertifikovani u prepoznavanju prvih simptoma ovog oblika zavisnosti, što je dio obaveznog godišnjeg programa obuke. Kompanijski sertifikati o edukovanom osoblju nalaze na vidnim mjestima u svim poslovnicama kompanija-članicama ALPIS-a  širom Republike Srpske.

Međunarodni karakter projekta

Ovakav format prevencije ozbiljnog društvenog problema prepoznat je i u međunarodnim okvirima zahvaljujući kolegama iz Udruženja priređivača igara na sreću iz Srbije koji su projekat predstavili i na kongesima priređivača igara na sreću jugoistočne Evrope, kao i na svjetski najprestižnijim sajmovima igara na sreću u Londonu i Las Vegasu. Projekat je osmišljen i realizovan u skladu sa modelima i smjernicama vodećih evropskih i svjetskih udruženja priređivača i zaštita potrošača u igrama na sreću kao što je EOGL, EGBA i AGA. Projekat je prepoznat i u stručnim medicinskim krugovima i u više navrata predstavljan je na međunarodnim medicinskim skupovima koji se bave bolestima zavisnosti.

Imajući u vidu i dostignuti nivo odgovornog priređivanja igara na sreću, posebno sa aspekta zaštite maloljetnika i potencijalih zavisnika, ALPIS i njegove članice predstavljaju lidere u društveno odgovornom poslovanjima na nivou cijele Evrope.

Radnom sastanku su prisustvovali i predstavnici udruženja iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Poslata je zajednička poruka da je ovaj vidu regionalne saradnje veoma značajan, posebno sa aspekta razmjene iskustava u normativno-pravnoj sferi kao i na polju društveno odgovornog poslovanja.

By AB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *